Vzpostavitev portala eRevizija

datum: 08.10.2019

Vzpostavljen je portal eRevizija. Portal se začne uporabljati 29. 12. 2019.

 

Portal eRevizija (www.portalerevizija.si) je spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Portal eRevizija se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil.