Odstopna izjava predsednika Državne revizijske komisije

datum: 03.04.2019

Državni zbor Republike Slovenije

Šubičeva ulica 4

LJUBLJANA

 

Spoštovani,

skladno z določili sedmega odstavka 61. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.) izjavljam, da odstopam s funkcije predsednika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

Ko sem bil pred šestimi leti in pol imenovan na navedeno funkcijo (po tem, ko sem bil pri tem organu osem let zaposlen kot svetovalec), sem iskreno verjel, da za njeno opravljanje zadostujeta strokovno znanje in poštenje. Moje razmišljanje je bilo, ko se sedaj oziram nazaj, naivno. Manjkale so mi namreč izkušnje.

Ob nastopu funkcije se tako nisem zavedal, da je dandanes popolnoma sprejemljivo, da se poskuša s ciljno usmerjenimi PR kampanjami redno vplivati na delo neodvisnih državnih organov in na njihovo odločanje. Da je sprejemljivo načrtno vzbujanje dvoma v strokovnost in integriteto zaposlenih pri teh organih zgolj zato, ker posamezna odločitev organa, ne glede na to, kako strokovno prepričljiva ali utemeljena je, ne ustreza pričakovanjem, željam ali pa interesom udeležencev v postopku ali pa koga drugega. In da je povsem sprejemljivo v položaju, ko je s strani neodvisnega državnega organa ugotovljeno nezakonito ravnanje, kot odgovornega za ta položaj prikazati organ, ki je nezakonitost razkril, ne pa tistih, ki so ravnali nezakonito.

Danes te izkušnje imam, kar iskreno obžalujem.

V opisanih okoliščinah je breme vodenja Državne revizijske komisije zame postalo pretežko, zato odstopam s funkcije predsednika tega organa.

S spoštovanjem.

 

                                                                                                  Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,

                                                                                              Predsednik Državne revizijske komisije