Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije

datum: 06.12.2018

Dne 4. 12. 2018 je bil v Uradnem listu RS št. 78/2018 objavljen Sklep Državnega zbora RS o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Spremenjen Poslovnik je začel veljati 5. 12. 2018.

Čistopis Poslovnika Državne revizijske komisije je dostopen na tej povezavi.