Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

datum: 22.08.2018

Številka: 478-1/2018-36
Datum: 22. 8. 2018

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 77., 78. in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

 

Predmet prodaje je službeno vozilo: osebni avtomobil Opel Astra GTC 1.9 CDTI Cosmo

letnik

2007

število prevoženih kilometrov

pribl. 262.000 km

datum prve registracije

21. 8. 2007

število sedežev

5

identifikacijska številka

W0L0AHL0875207994

moč motorja

110 kW

delovna prostornina motorja

1.910 cm3

emisijski razred

EURO 4

barva

črna

stanje avtomobila

registriran do 21. 8. 2019, vozilo je lepo ohranjeno, redno servisirano na pooblaščenih servisih Opel

oprema vozila

avtomatska klimatska naprava, ABS, zračne blazine, daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik stekel, električna nastavljiva zunanja ogledala, tovarniški avtoradio, potovalni računalnik, po višini in globini nastavljiv volan, lita platišča 16'' z zimskimi gumami, letna vinjeta 2018

 

Osebni avtomobil bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

Prodaja osebnega avtomobila se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine) nosi kupec. Kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila z lokacije, kjer se nahaja.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe  na račun SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852018. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osebnega avtomobila opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.

Ogled osebnega avtomobila je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osebnega avtomobila zbira od dneva objave 22. 8. 2018 do (vključno) dneva izteka objave 11. 9. 2018 na elektronski naslov: dkom@dkom.si ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osebnega avtomobila pod št: 478-1/2018 – ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala in z določbo 52. člena ZSPDSLS-1 (v povezavi s 77. in 78. členom ZSPDSLS-1) z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za osebni avtomobil, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osebnega avtomobila, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 22. 8. 2018 objavi na spletni strani www.dkom.si.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

 

Fotografije vozila: Opel Astra.zip