Sodišče EU Državni revizijski komisiji priznalo položaj "sodišča države članice"

datum: 08.06.2017

Sodišče EU je v okviru odločanja o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (zadeva C-296/15), dne 8. 6. 2017 izdalo sodbo, iz katere med drugim izhaja, da "Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil izpolnjuje merila za to, da jo je mogoče šteti za „sodišče države članice“ v smislu člena 267 PDEU, in je vprašanje, ki ga je postavila Sodišču, dopustno" (tč. 38 sodbe).

Povezava do sodbe v slovenskem jeziku