Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Republike Slovenije in Republike Srbije v postopkih varstva pravic v postopkih javnega naročanja v Republiki Srbiji

datum: 10.10.2016

 TWL SrbijaDržavna revizijska komisija, Slovenija, in Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Srbija, sta uspešno zaključili vse aktivnosti vezane na projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2012 »Fostering Protection of Rights in Public Procurement in Serbia«. Ostalim aktivnostim je v mesecu septembru sledila organizacija več dogodkov za izmenjavo mnenj, izkušenj in praks, med njimi okrogla miza z obravnavo nepravilnosti v postopkih javnega naročanja, okrogla miza z združenjem profesionalcev, novinarsko srečanje ter zaključna konferenca, s katerimi se je projekt tudi vsebinsko zaključil. Projekt se je z dvomesečnim podaljšanjem uradno zaključil z dnem 24.9.2016. Nekateri dokumenti, izdelani v okviru projekta in krajša poročila nekaterih aktivnosti ter druge ključne informacije o projektu so dostopne na spletni strani projekta