Letno poročilo Državne revizijske komisije za leto 2015

datum: 02.06.2016

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora RS se je na 21. redni seji dne 1. 6. 2016 seznanil z Letnim poročilom o delu Državne revizijske komisije v letu 2015. Letno poročilo je objavljeno tukaj.