Predsednik Državne revizijske komisije je Državnemu zboru RS predal Letno poročilo