Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Republike Slovenije in Republike Srbije v postopkih varstva pravic v postopkih javnega naročanja v Republiki Srbiji

datum: 15.03.2016

 TWL SrbijaEvropska komisija je v okviru Instrumenta predpristopne pomoči junija 2015 razpisala projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2012 »SR 12 IB JH 01 Fostering Protection of Rights in Public Procurement in Serbia« in z notifikacijskim pismom obvestila Republiko Slovenijo kot članico Evropske unije, ki je na razpisu kandidirala, o njeni izbiri za izvedbo tega projekta.

 Projekt, ki se je uradno začel izvajati 26. januarja 2016 vodi in upravlja Državna revizijska komisija, ki je za izvedbo projekta med drugim imenovala ključnega eksperta Boruta Smrdela, predsednika Državne revizijske komisije in projektno vodjo Tadejo Pušnar, članico Državne revizijske komisije.

 Aktivnosti poleg strokovnjakov iz Državne revizijske komisije izvajajo tudi strokovnjaki z Računskega sodišča Republike Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za obrambo in Urada Republike Slovenije za komuniciranje, torej vseh ključnih institucij na področju javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

 Cilj projekta, ki bo trajal 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 2 meseca, in ga Evropska komisija financira v celotni vrednosti 250.000 EUR, je prispevati k izboljšanju sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja v Republiki Srbiji, vključno z izboljšanjem izvajanja javno-naročniške zakonodaje in njene nadaljnje harmonizacije s pravnim redom Evropske unije in dobrimi praksami.

 Okvirno 16 strokovnjakov bo aktivnosti izvedlo v treh komponentah, namenjenih izboljšanju zakonodajnega okvirja skladno z evropskimi direktivami ter prakso, načeli in sodbami Evropskega sodišča, opolnomočenju administrativnih zmožnosti in zunanje podobe Republiške komisije za zaščito prava v postopkih javnega naročanja in povečanju prepoznavnosti ter pomena njenih pristojnosti in odločitev na področju javnega naročanja. Strokovnjaki bodo v Republiki Srbiji opravili okvirno 90 misij,  tesno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo pa bo v okviru projekta izvedeno tudi v Republiki Sloveniji v obliki dveh študijskih obiskov v skupnem trajanju 10 dni.

 Cilji projekta, ki je v interesu obeh sodelujočih držav, so usklajeni s temeljnimi interesi Republike Slovenije za delovanje v EU, saj je čim hitrejše vključevanje Zahodnega Balkana eden od ključnih interesov Republike Slovenije, zato pomoč na tovrstnem področju predstavlja enega od pomembnih vzvodov za hitrejšo prilagoditev teh držav na poti v Evropske integracije. Kar zadeva pristojnosti državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in ostalih vključenih institucij s področja javnega naročanja, projekt nedvomno pomeni priložnost za podrobnejše spoznavanje in sooblikovanje sistema javnega naročanja v Republiki Srbiji, v povezavi s pravnim redom Evropske unije oziroma Republike Slovenije pa sinergijske učinke oziroma boljše možnosti za delovanje gospodarskih subjektov na trgih Zahodnega Balkana.

 Prvi, tudi medijski, formalni dogodek je bil uvodni sestanek (Kick-off Meeting), ki je bil 11. marca 2016 izveden v Beogradu.

  

Podrobnejše informacije o projektu in njegovem izvajanju so dostopne na spletni strani projekta.