Nove uredbe Komisije EU o mejnih vrednostih

datum: 17.12.2015

Komisija EU je 24. novembra 2015 sprejela tri uredbe, s katerimi je določila nove (nekoliko višje) mejne vrednosti za uporabo direktiv s področja javnih naročil in koncesij (gre za uredbe, ki se nanašajo na nove direktive). Uredbe začnejo veljati 1. januarja 2016, so v celoti zavezujoče in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah.

 

 

16. decembra 2015 je Komisija EU sprejela tudi uredbe o novih mejnih vrednostih za uporabo starih javnonaročniških direktiv. Tudi te začnejo veljati 1. januarja 2016 in so neposredno uporabljive.