Pojasnilo Odvetniške zbornice Slovenije

datum: 05.05.2015

Odvetniška zbornica Slovenije je Državni revizijski komisiji posredovala pojasnilo o uporabi Odvetniške tarife v postopkih pravnega varstva, ki jih ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.