Sprejeti noveli ZJN-2E in ZJNVETPS-E

datum: 18.03.2014

Dne 17. 3. 2014 sta bila v Uradnem listu RS (št. 19/2014) objavljena:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)

in

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E).

 

Zakona začneta veljati 30. dan po objavi.