Novi vrednostni pragovi za uporabo direktiv

datum: 18.12.2013

Uredba Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil je spremenila (zvišala) vrednostne pragove za uporabo posameznih direktiv.

Uredba začne veljati 1. 1. 2014 in je neposredno uporabljiva. Dostopna je na tej povezavi

.