Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

datum: 31.07.2013

V Uradnem listu RS št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013 je bil objavljen Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja. Veljati je začel 20. 7. 2013.