Odziv Državne revizijske komisije na izjave družbe Kapsch TrafficCom d.o.o.

datum: 09.07.2013

Odziv Državne revizijske komisije na izjave družbe Kapsch TrafficCom d.o.o.

Predstavniki družbe Kapsch TrafficCom d.o.o. so dne 4. 7. 2013 na tiskovni konferenci komentirali odločitev, ki jo je Državna revizijska komisija sprejela v postopku revizije oddaje javnega naročila za vzpostavitev in delovanje elektronskega cestninskega sistema.

Vsebine odločitve, kot je razvidna iz sklepa št. 018-128/2013-17, Državna revizijska komisija ne bo komentirala, saj so vsi razlogi za sprejem odločitve podrobno navedeni v obrazložitvi sklepa. Državna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja. Kot organ pravnega varstva Državna revizijska komisija odloča o sporih med ponudniki in naročniki, v katerih je po naravi stvari stranka, ki spor izgubi, praviloma nezadovoljna z izidom postopka pravnega varstva. Nezadovoljstvo strank, kadar se spor ne reši v njihovo korist, je zato mogoče razumeti. Državna revizijska komisija ne nasprotuje strokovno argumentiranim razpravam o svojih odločitvah, saj so te nujno potrebne za kvaliteto njenega dela. Vendar pa kot skrajno neprimerno ocenjuje ravnanje strank, ki poskušajo z namigovanji in brez kakršnihkoli strokovnih argumentov na posebej organiziranih tiskovnih konferencah obračunavati z odločitvami Državne revizijske komisije in jih prikazati kot nezakonite, Državno revizijsko komisijo pa kot koruptivno združbo, ki odloča po nareku različnih lobijev. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je edini namen takšnih tiskovnih konferenc vplivanje na nepristransko in zakonito odločanje državnega organa v revizijskih postopkih, kar je nedopustno, glede na sodelovanje odvetnice pa tudi neetično. Državna revizijska komisija bo ne glede na tovrstne pritiske tudi v prihodnje zagotavljlala pravno varstvo v postopkih javnega naročanja v obsegu, kot ga določa zakon, in ob spoštovanju temeljnih postulatov pravne države.