Sprejeti noveli ZJN-2D in ZJNVETPS-D

datum: 03.12.2012

Dne 30. 11. 2012 sta bila v Uradnem listu RS (št. 90/2012) objavljena:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D)

in

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D).