Ustavno sodišče je razveljavilo sporne določbe ZJN-2 in ZJNVETPS

datum: 06.06.2012

Ustavno sodišče RS je 24. 5. 2012 odločilo o ustavnosti 42. člena ZJN-2 ter 47. in 48. člena ZJNVETPS. Odločilo je:

1. Druga alineja četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) se razveljavi.

2. Tretji odstavek 47. člena in četrti odstavek 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 - uradno prečiščeno besedilo) se razveljavita v delih, v katerih se nanašata na drugo alinejo četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju.


Celotno besedilo odločbe.