Uredba o zelenem javnem naročanju

datum: 01.04.2012

V Uradnem listu RS št. 102/2011 je bila dne 13. 12. 2011 objavljena Uredba o zelenem javnem naročanju.

Dne 30. 3. 2012 je bila v Uradnem listu RS št. 24/2012 objavljena sprememba te Uredbe.