Novi vrednostni pragovi za uporabo javno-naročniških smernic

datum: 07.12.2011

Komisija ES je 30. novembra 2011 sprejela Uredbo št. 1251/2011, s katero je določila nove (nekoliko višje) mejne vrednosti za uporabo direktiv s področja javnih naročil. Uredba začne veljati 1. januarja 2012, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.