Neuradno prečiščeno besedilo ZJNVETPS

datum: 21.09.2011

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki vključuje novelo ZJNVETPS-C. Novela velja od 18. 6. 2011 naprej.