Neuradno prečiščeno besedilo ZJN-2

datum: 10.06.2011

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju, ki vključuje novelo ZJN-2C. Novela velja od 30.3.2011 naprej.