Neuradno prečiščeno besedilo ZJN-2 in ZJNVETPS

datum: 02.04.2010

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo neuradni prečiščeni besedili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki vključujeta noveli ZJN-2B in ZJNVETPS-B. Noveli veljata od 11.4.2010 naprej.