Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja

datum: 07.04.2008

Vlada RS je dne 27.3.2008 sprejela Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/2008).