Noveli ZJN-2 in ZJNVETPS

datum: 26.02.2008

Dne 15.2.2008 sta bila v Uradnem listu RS, št. 16/2008, objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A). Noveli začneta veljati dne 1.3.2008.