Direktiva 2007/66/ES

datum: 07.02.2008

Dne 11. decembra 2007 sta Evropski parlament in Svet EU sprejela Direktivo 2007/66/ES o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil.

Direktiva 2007/66/ES je dostopna tukaj.