Nova zakona o javnem naročanju

datum: 08.12.2006

Državni zbor Republike Slovenije je dne 23.11.2006 sprejel Zakon o javnem naročanju ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Oba zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/06 z dne 8.12.2006 in začneta veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začneta v roku 15 dni po njuni uveljavitvi.