Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije v letu 2005

datum: 31.01.2006

poročilo 2005-1

Državna revizijska komisija je na prvi občni seji v letu 2006 sprejela sklep, da se na podlagi 32. in 33. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05) ter 15. člena Poslovnika Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 44/05) sprejme letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2005.

Letno poročilo vsebuje poleg zahtevanih podatkov o vloženih zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske komisije, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja, tudi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki jih ugotavlja Državna revizijska komisija ter predloge za izboljšanje stanja na področju javnega naročanja.

Z Letnim poročilom za leto 2005 se poleg Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije seznani tudi zainteresirano strokovno javnost.

Ljubljana, 20. januar 2006

Dr. Aleksij Mužina,
predsednik Državne revizijske komisije
poročilo 2005-2

Letno poročilo Državne revizijske komisije za leto 2005