Podpis pogodbe o izvedbi twinning projekta

datum: 28.06.2005

Državna revizijska komisija je dne 27.6.2005 z Evropsko komisijo podpisala pogodbo o izvedbi twinning projekta, katerega predmet bo tehnična in strokovna pomoč pri nadaljnjem utrjevanju organizacijskih, poslovnih in strokovnih zmogljivosti hrvaške Državne revizijske komisije za kontrolo postopkov oddaje javnih naročil. Na podlagi navedene pogodbe bo Državna revizijska komisija lahko pričela z izvajanjem 15-mesečnega projekta, ki vključuje vrsto aktivnosti v zvezi z usklajevanjem relevantne hrvaške zakonodaje s pravnim redom EU, različne aktivnosti, ki so povezane z izobraževanjem strokovnih kadrov ter seznanitvijo širše hrvaške javnosti s pomenom pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil, prav tako pa tudi nudenje konkretne tehnične pomoči v obliki dnevnih konzultacij in svetovanja. Zaposleni na Državni revizijski komisiji pričakujemo, da nam izvajanje omenjenega twinning projekta ne bo omogočilo zgolj enostranski prenos naših strokovnih znanj ter praktičnih izkušenj kolegom v sosednji državi, temveč tudi, da bomo v skupnem prizadevanju za dosego ciljev projekta v sodelovanju s hrvaškimi kolegi lahko tudi sami pridobili nova znanja ter jih razširili z njihovimi izkušnjami.