Letno poročilo Državne revizijske komisije za leto 2004

datum: 31.01.2005

Državna revizijska komisija je na tretji občni seji dne 18.1.2005 na podlagi 32. in 33. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ter 3. točke 9. člena Poslovnika Državne revizijske komisije sprejela letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2004. Letno poročilo vsebuje poleg podatkov o vloženih zahtevkih za revizijo in podatkov o delu Državne revizijske komisije tudi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki jih ugotavlja Državna revizijska komisija, ter predloge za izboljšanje stanja na področju javnega naročanja.

Letno poročilo za leto 2004 je Državna revizijska komisija posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije.

Letno poročilo za leto 2004 je objavljeno tudi na spletnih straneh Državne revizijske komisije.


dr. Aleksij MUŽINA
predsednik Državne revizijske komisije