Pobuda Službi Vlade za evropske zadeve z dne 04.10.2004

datum: 14.12.2004številka: 1769/2004
Datum: 04. 10. 2004


Služba Vlade za evropske zadeve
minister Milan M. Cvikl
šubičeva ulica 11

1000 Ljubljana


Spoštovani,


pred Sodiščem Evropskih skupnosti poteka odločanje o predhodnem vprašanju v zadevi C 331/04, na pobudo italijanskega â?śConsiglio di Stato, in sede Giurisdizionaleâ?ť, z dne 6. april 2004, v sporu med A.T.I. E.A.C. srl in VIAGGI DI MAIO SNC proti A.C.T.V. Benetke. Primer se nanaša na interpretacijo direktiv s področja oddaje javnih naročil.

Povzetki sporov se objavljajo v "C" delu Uradnega glasila EU, v konkretnem primeru je to bilo dne 25. septembra 2004, št. C 239/5.

Glede na to, da lahko v roku intervencijo prijavi tudi država članica (37. člen Statuta Sodišča ES), Vas pozivamo, da pretehtate možnosti, da bi v obravnavanem postopku Slovenija poskušala predstaviti svoja stališča v zvezi z interpretacijo direktiv s področja javnih naročil.

Prosimo, da nas o Vaši odločitvi obvestite.


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije
V vednost:
- Ministrstvo za finance, dr. Dušan Mramor, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, mag. Helena Kamnar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.