Pobuda Službi Vlade za evropske zadeve z dne 18.10.2004

datum: 14.12.2004

številka: 1925/2004
Datum: 18. 10. 2004


Služba Vlade za evropske zadeve
minister Milan M. Cvikl
šubičeva ulica 11

1000 Ljubljana


Spoštovani,


pred Sodiščem Evropskih skupnosti poteka odločanje o predhodnem vprašanju v zadevi C 340/04, na pobudo italijanskega â?śTribunale Amministrativo Regionale della Lombardiaâ?ť, z dne 27. maj 2004, v sporu med Carbotermo SpA proti Comune di Busto Arsizio. Primer se nanaša na interpretacijo direktiv s področja oddaje javnih naročil.

Povzetki sporov se objavljajo v "C" delu Uradnega glasila EU, v konkretnem primeru je to bilo dne 09. oktobra 2004, št. C 251/04.

Glede na to, da lahko v roku intervencijo prijavi tudi država članica (37. člen Statuta Sodišča ES), Vas pozivamo, da pretehtate možnosti, da bi v obravnavanem postopku Slovenija poskušala predstaviti svoja stališča v zvezi z interpretacijo direktiv s področja javnih naročil.

Prosimo, da nas o Vaši odločitvi obvestite.


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije
V vednost:
- Ministrstvo za finance, dr. Dušan Mramor, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, mag. Helena Kamnar, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.